Jobb och jobbpolitik har varit en viktig valfråga i de flesta av de senaste valen och inför nyvalet så kommer jobb och jobbpolitik åter att få en viktig roll för att vinna kampen om väljarna.

 

Alliansen om jobb, jobbpolitik och jobben

 

Alliansen om jobb och jobbpolitik

Alliansens jobbpolitik har satt som målsättning att mer än fem (5) miljoner människor ska ha ett jobb vid år 2020 genom att sysselsättningen ska öka med 350 000 personer till dess.

Alliansen vill åstadkomma dessa jobb genom att fler företag växer och därigenom kan anställa denna arbetskraft.

Alliansen vill med sin jobbpolitik att sänkta trösklarna in på arbetsmarknaden.

Alliansen vill skapa nya jobb genom Investeringar i kunskap

Sverigebygget kommer att vara en viktig del för att förverkliga Alliansens jobbpolitik och att få jobb till mer än fem miljoner.

 

 

De rödgröna om jobb och jobbpolitik

De rödgröna sätter i sin jobbpolitik upp som mål att Sverige, år 2020, ska ha lägst arbetslöshet i Europeiska Unionen.

De rödgröna vill därför att ett tydligt sysselsättningsmål ska styra jobbpolitiken.

De rödgröna föreslår i sin jobbpolitik att satsningar på en aktiv näringspolitik samt satsningar på arbetsmarknad och utbildningar ska göras, för att stärka sysselsättningen och minska arbetslösheten,

De rödgröna säger i sin jobbpolitik att satsningarna inom jobbpolitiken ska riktas in särskilt mot unga arbetslösa och människor som är långtidsarbetslösa.

De rödgrönas jobbpolitik innehåller också ökade offentliga investeringar i infrastruktur.

 

 

Så här mycket vill Alliansen satsa på arbetsmarknad och arbetsliv i sin budget för 2015 jämfört med de rödgröna, i miljarder kronor:

 

Alliansen om jobb, jobbpolitik- Budget alliansen vs regeringen - Arbetsmarknad och arbetsliv

 

 

 

 

Källa: Alliansens budgetmotion 2015 – Ett starkare Sverige och Regeringens budgetpropositionen för 2015 – Ett Sverige som håller ihop