Vad tycker Alliansen om skolan och vilken skolpolitik har de?

 

Alliansen om skolan, skolpolitik

 

Så här tycker Alliansen om skolan

Alliansen vill med sin skolpolitik satsa 4 miljarder kronor på skolan under 2015 för att de ska bli möjligt med mer kunskap i skolan.

Alliansen vill att skolan ska bli tioårig när det gäller grundskolan.

Alliansen vill även att betyg i skolan ska ges redan från och med årskurs fyra (4).

Alliansen föreslår också att det ska vara betydligt mer matematik i skolan, framför allt i högstadiet, än vad det är idag.

 

 

Jämför med vad de rödgröna presenterar i sin skolpolitik

De rödgröna har med sin skolpolitik satt som målsättning att svensk skola ska återföras till internationell toppklass.

Lärarkrisen i skolan ska bekämpas med åtgärder som syftar till att höja läraryrkets attraktivitet samt säkra kompetensförsörjningen.

De rödgröna föreslår i sin skolpolitik ett antal reformer i skolan för att de försämrade skolresultaten ska vändas.

De rödgrönas skolpolitik innehåller även särskilda åtgärder i förskoleklasser och de tre lägsta årskurserna i skolan,
där de har som mål, minskade klasstorlekar och ett ökat stöd till de elever som behöver det som mest.

De rödgrönas skolpolitik innehåller även åtgärder för att kunna fördela en större del av resurserna i skolan efter elevernas behov samt att se till att alla skolor ska kunna ge bra förutsättningar för alla elever.

 

 

Så här mycket vill Alliansen satsa på utbildning och universitetsforskning i sin budget för 2015 jämfört med de rödgröna, i miljarder kronor:

 

Alliansen om skolan, skolpolitik - Budget alliansen vs regeringen - Utbildning och universitetsforskning

 

 

 

 

 

Källa: Budgetpropositionen för 2015 – Ett Sverige som håller ihop och Allianspartiernas ekonomisk-politiska talespersoner skriver om budget alternativet som presenterats i DN Debatt