Vad är Alliansens Sverigebygge?

 

Alliansens Sverigebygge innebär följande i korthet:

 

Alliansens Sverigebygge innebär att över 400 miljarder kronor ska göras i investeringar fram till år 2035
Byggande av stambanor för höghastighetståg som ska binda ihop Stockholm med Göteborg och Malmö samt regionerna däremellan, utlovas också i Alliansens Sverigebygge.
I Alliansens Sverigebygge ingår även byggandet av 150 000 nya bostäder.
Alliansens Sverigebygge gör att det ska bli lättare att bygga bostäder genom införande av enklare regler samt tillgången på mark för byggande ska öka
I Alliansens Sverigebygge utlovas att 13 000 nya jobb per år ska skapas bara inom byggsektorn fram till år 2035.

 

 

Källa: Alliansens budget presentation – En budget för ett starkare Sverige