Vad tycker Centerpartiet om klimat och miljön? Vilka är Centern’s miljöfrågor, miljöpolitik inför nyvalet 2015?

 

Vad tycker Centerpartiet om miljön och klimat

 

 

Detta tycker Centerpartiet om klimatet

Centerpartiet om klimatet, sätter upp som mål är att Sverige ska bli helt klimatneutralt år 2050.

Centerpartiet vill att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2050.

Centerpartiets miljöpolitik vill stärka det europeiska handelssystemet för utsläppsrätter.

En av Centerpartiet’s miljöfrågor är att, för att få minskade utsläpp av växthusgaser, förbättrade energieffektivitet och högre andel förnybar energi, ska EU anta bindande mål för detta till 2030.

Centerpartiet om klimatet, vill göra klimatsmarta investeringar mer lönsamma.

 

 

Jämför med vad Miljöpartiet tycker om klimatet

Miljöpartiet vill att Sverige ska vara bäst i världen på klimatfrågor. Sverige ska vara ett föregångsland utan klimatutsläpp och fullt med solceller på taken, en miljövänlig kollektivtrafik och ett land fullt med ekologisk mat.

MP föreslår en klimatlag som överlåter detta ansvar till politikerna så att Sverige kan få andra länder att följa efter.

MP vill också satsa på att hjälpa fattiga länder med deras klimatarbete och jobba för ökad klimat-diplomati.

MP vill att både i styrelserummet och i mataffären ska det vara billigare att välja klimatsmart, än att inte göra det.

MP vill satsa pengar på allt från tåg och eko-mat till solceller, genom att höja skatten på utsläpp.

MP anser att genom att satsa på klimatet så skapas också nya “gröna” jobb.

MP vill att Sveriges el och värme ska bli 100 procent förnybar, inklusive statligt ägda Vattenfall. Det ska bli lättare att göra egen el från solceller på taket.

MP vill minska bilismen, särskilt i städerna och fördubbla kollektivtrafiken samt vill satsa mer på miljövänliga bränslen för bilar.

 

 

Detta tycker Centerpartiet om miljön

Centerpartiet om miljön, vill att ingen människa ska utsättas för gifter i sin vardag. Leksaker, byggnadsmaterial och livsmedel ska vara fria från miljögifter.

Centerpartiet vill om miljön, att fasa ut hormonstörande ämnen och farliga kemikalier ur vår vardag.

Centerpartiets miljöpolitik vill införa ett FASS för kemikalier så att det enkelt ska gå att se vilka kemikalier som finns i olika produkter.

Centerpartiets miljöpolitik vill införa skatt på farliga kemikalier för att påskynda utfasningen av dom.

Centerpartiets miljöpolitik kräver att klädproducenterna tar ett större återvinningsansvar för gamla produkter.

 

Jämför med vad Miljöpartiet tycker om miljön

Miljöpartiet vill att Sverige ska börja driva miljöpolitik före kortsiktiga ekonomiska intressen, både nationellt, inom EU och internationellt.

Sverige har misslyckats med 14 av 16 miljömål så Miljöpartiet vill den stoppa den miljöförstöring som föranlett detta.

MP vill att den att den som smutsar ner miljön ska betala för sig och att miljövänliga produkter och tjänster ska vara billigare.

MP sätter barnens rättighet att andas frisk luft framför bilisternas rätt att köra med vilken typ av bil eller däck som helst eller att alltid få köra på alla gator.

MP vill att företag personer och som gör miljövänliga och långsiktigt hållbara saker bli belönade. De vill införa skatter, bidrag och investeringar som gör det billigare och enklare att vara miljövänlig.

 

 

Så här mycket vill Alliansen satsa på allmän miljö- och naturvård i sin budget för 2015 jämfört med de rödgröna, i miljarder kronor:

 

Vad tycker Centerpartiet om miljön och klimat - Budget alliansen vs regeringen - Allmänn miljö- och naturvård

 

 

 

Källa: Centerpartiets miljöfrågor samt Miljöpartiets Låt barnen ärva levande miljö