Vad tycker centerpartiet om skolan och utbildning? Och vad tycker Centern allmänt om skolfrågor?

 

Vad tycker centerpartiet om skolan och utbildning

 

Detta tycker Centerpartiet om skola, utbildning och skolfrågor:

 

Centerpartiet tycker att friskolor och det fria skolvalet är viktiga för elevens möjligheter att kunna välja en skola med en utbildnings inriktning som passar just eleven, så därför ska de fria skolvalet och friskolor finnas kvar.

 

Centerpartiet tycker att skolan ska kunna ge alla elever bra förutsättningar att lyckas och det är viktigt att elever kan nå kunskapsmålen.

 

När det gäller skolfrågor anser Centerpartiet att nyckeln till en framgångsrik skola är läraren som därför måste få mer tid till undervisning.

 

Centerpartiet tycker om skolan, att nationella prov ska rättas av externa examinatorer vilket frigör tid för lärarna som kan användas till undervisning. Centern vill även ta bort onödigt pappersarbete för lärarna. Lärarna ska också kunna få ett digitalt lärarlyft.

 

Centerpartiet tycker också om skolan, att duktiga lärare ska få högre lön och genom de nya karriärtjänsterna har Alliansen tagit krafttag för att höja statusen på läraryrket.
Viktiga skolfrågor för Centerpartiet är att alla elever ska få läxhjälp i skolan. Centern vill därför minska klasserna i de lägsta årskurserna (åk 1- 3) samt att det ska bli fler anställda speciallärare.och fler halvklasstimmar.

 

Centerpartiet tycker också om skolan, att man ska undersöka att införa en lag om förbud mot mobbning och trakasserier samt att det införs en modern studentexamen på gymnasiet.

 

 

Jämför med vad de rödgröna tycker om skola, utbildning och skolfrågor:

 

De rödgröna har med sin skolpolitik satt som målsättning att svensk skola ska återföras till internationell toppklass.

 

Lärarkrisen i skolan ska bekämpas med åtgärder som syftar till att höja läraryrkets attraktivitet samt säkra kompetensförsörjningen.

 

De rödgröna föreslår i sin skolpolitik ett antal reformer i skolan för att de försämrade skolresultaten ska vändas.

 

De rödgrönas skolpolitik innehåller även särskilda åtgärder i förskoleklasser och de tre lägsta årskurserna i skolan,
där de har som mål, minskade klasstorlekar och ett ökat stöd till de elever som behöver det som mest.

 

De rödgrönas skolpolitik innehåller även åtgärder för att kunna fördela en större del av resurserna i skolan efter elevernas behov samt att se till att alla skolor ska kunna ge bra förutsättningar för alla elever.

 

 

Så här mycket vill Alliansen satsa på utbildning och universitetsforskning i sin budget för 2015 jämfört med de rödgröna, i miljarder kronor:

 

Så här mycket vill Alliansen satsa på utbildning och universitetsforskning i sin budget för 2015

 

 

 

 

Källa: Centerpartiet om skolan samt Alliansens budgetmotion 2015 och Budgetpropositionen för 2015 – Ett Sverige som håller ihop