Sjukvårdspolitik för moderaterna –  Moderaterna om sjukvård

 

Sjukvårdspolitik moderaterna, Moderaterna om sjukvård

 

Moderaterna vill ha en hälso- och sjukvård med hög kvalitet som är lika för alla, som har god tillgänglighet och som styrs efter behov och som ska vara gemensamt finansierad.

 

Moderaterna om sjukvården, anser det viktigt, att patienten alltid ska stå i fokus och de vill ta tillvara på medarbetarnas engagemang och kompetens.

 

Moderaterna anser att medarbetarna inom hälso- och sjukvården ska ha större inflytande över sin egen arbetssituation.

 

Moderaternas sjukvårdspolitik innehåller idéer kring hur arbetssituationen inom sjukvården ska kunna göras bättre. Helt enkelt vad som skulle kunna förbättras både i det lilla som i det stora.

 

Moderaterna om sjukvården, anser att det ska vara korta beslutsvägar samt att en närvarande chef borde vara självklarheter inom hälso- och sjukvården.

 

Moderaterna anser att man alltid vara garanterad att man blir väl omhändertagen inom den svenska sjukvården,  oavsett om man är kvinna eller man, välavlönad eller arbetslös samt oavsett var i landet man bor,

 

Inom hälso- och sjukvården har de samlade offentliga utgifterna ökat från 183 miljarder kronor 2006 till 234 miljarder kronor 2012 (i fasta priser), vilket motsvarar en ökning på mer än 27 procent.

 

Moderaterna om sjukvården, säger att det viktigt att patienten själv kan välja den vårdgivare som man vill gå till samt att det ska gå snabbt att komma i kontakt med vården.

 

Medarbetarna sjukvårdspolitik påtalar att all vård ska vara av hög kvalitet och den ska framför allt behandla alla lika.

 

 

Så här vill de två blocken satsa på hälsovård, sjukvård och social omsorg för 2015 enligt deras budgetar

 

Extra val 2015 - Budget alliansen vs regeringen - Hälsovård, sjukvård och social omsorg

 

 

 

 

 

Källa: http://www.moderat.se/halso-och-sjukvard