Ungdomsarbetslöshet. Vad vill Moderaterna göra för att ordna jobb för unga och ungdomar?

 

Kollega – Din kompis i arbetslivet ställde inför det ordinarie valet i oktober följande tre frågor till moderaterna:

 

1. Vilka är de tre viktigaste åtgärderna Moderaterna vill göra för att sänka ungdomsarbetslösheten och ordna jobb till unga?

 

Moderaterna svarar:

Dagens ungdomar måste förberedas redan i skolan för jobb och arbetsmarknaden. Därför har alliansen i regeringsposition infört bland annat lärlingsutbildning på gymnasiet samt på högskolan utökat antalet utbildningsplatser med runt 20 000 platser sedan starten 2006.

 

 

2. Hur ska Moderaterna övertyga arbetsgivare att nyttja de olika stödformer som idag erbjuds (lärlingstjänster, praktik, YA-jobb etc).

 

Moderaterna svarar:

YA-jobb är en satsning som Alliansens gjort. Det är en reform som möjliggör att en ungdom får avtalsenlig lön och kan lära sig jobbet. 30 000 nya jobb per år på sikt beräknas denna reform leda till.

 

 

3. Vill Moderaterna se sänkta ingångslöner för unga för att kunna skapa fler jobb bland unga?

 

Moderaterna svarar:

Vi vill ha fortsatt sänkta trösklar när det gäller anställningar av unga.  Många unga har även hjälpts in på arbetsmarknaden genom den halverade krogmomsen som är en viktig reform och vi har en halverad arbetsgivaravgift för ungdomar under 26 år idag.

 

 

4. Vill Moderaterna ha sänkta ingångslöner för unga?

 

Moderaterna svarar:

Jobben i Sverige bygger på kollektivavtalsenliga löner och är en välfungerande arbetsmarknadsmodell, så NEJ vi vill inte införa sänkta ingångslöner för unga.

Dagens arbetsmarknadsmodell tillåter parterna att komma överens om skäliga lönenivåer för både unga och äldre..

 

 

 

Källa: http://www.kollega.se/Svar-om-ungdomsarbetslosheten