Sverige står inför ett nyval 2015, den 22 mars. Nyval, vad innebär det egentligen? Vilka är konsekvenser av nyval?

 

I Regeringsformen används egentligen inte begreppet nyval utan istället används benämningen extra val.

 

Dock används benämningen nyval ofta i media och i folkmun.

 

Det är regeringen i Sverige som beslutar om att utlysa extra val / nyval men ett extra val kan dock tidigast beslutas tre månader efter en nyvald riksdags första sammanträde i kammaren.

 

Användandet av ordet extra val / nyval i Regeringsformen skall markera att valet är ett extrainsatt val, som inte påverkar när nästa ordinarie val inträffar.

 

En ny fyraårig mandatperiod påbörjas inte för de riksdagsledamöter som väljs vid det extra valet / nyvalet, utan sitter till nästa ordinarie val oavsett när extra valet inträffar under den påbörjade mandatperioden.

 

En regering som har avgått av en eller annan anledningen, alltså en övergångsregering, får däremot inte besluta om extra val / nyval. Det extra valet / nyvalet skall hållas inom tre månader från beslutet. Regeringen bestämmer vilket datum valet skall hållas.

 

Extra val / nyval genomförs även om riksdagen fyra (4) gånger efter varandra röstat ner talmannens förslag till statsminister. Sådant extra val / nyval genomförs inom tre månader efter att detta inträffat. Talmannen bestämmer datum för när valet ska hållas, efter att ha samrått med Valmyndigheten. Om ett ordinarie val ändå skulle genomföras inom tre (3) månader, genomförs däremot inget extra val / nyval.