Jobbpolitik och jobben har varit en viktig fråga i de tidigare valen och inför nyvalet / extravalet så kommer jobben åter att stå i centrum.

 

Vad säger Sverigedemokraterna om jobb och vilken jobbpolitik har SD i nyvalet 2015? Hur vill Sverigedemokraterna öka jobben?

 

Sverigedemokraterna om jobb, jobbpolitik

 

Sverigedemokraterna om jobb och jobben

Sverigedemokraterna säger att de vill ha riktiga jobb och att det ska vara lönsamt att arbeta.

Sverigedemokraterna säger att det är en fråga om anständighet och den enskildes självständighet att kunna leva på sin lön.

Sverigedemokraterna anser att svenska arbetsregler gälla, även för arbetare från inom EU.

SD vill föra en pragmatisk arbetsmarknadspolitik med fokus på effektivitet och rationalitet, utan ideologiska skygglappar.

Sverigedemokraterna vill reformera LAS (lagen om anställningsskydd).

De som framförallt behöver få in en fot på arbetsmarknaden är unga människor medan anställningstrygghet blir viktigare ju äldre man blir.

Sverigedemokraterna anser att för den som blir arbetslös behövs en omställningsförsäkring som är trygg.

 

Jämför med vad de rödgröna säger om jobb och jobbpolitik

De rödgröna vill att ett tydligt sysselsättningsmål ska styra jobbpolitiken.

De rödgröna sätter i sin jobbpolitik upp som mål att Sverige, år 2020, ska ha lägst arbetslöshet i Europeiska Unionen.

De rödgröna säger i sin jobbpolitik att satsningarna inom jobbpolitiken ska riktas in särskilt mot unga arbetslösa och människor som är långtidsarbetslösa.

De rödgröna föreslår i sin jobbpolitik att satsningar på en aktiv näringspolitik samt satsningar på arbetsmarknad och utbildningar ska göras, för att stärka sysselsättningen och minska arbetslösheten,

De rödgrönas jobbpolitik innehåller också ökade offentliga investeringar i infrastruktur.

 

Jämför med vad Alliansen säger om jobb och jobbpolitik

Sverigebygget kommer att vara en viktig del för att förverkliga Alliansens jobbpolitik.

Alliansens jobbpolitik har satt som målsättning att mer än fem (5) miljoner människor ska ha ett jobb vid år 2020 genom att sysselsättningen ska öka med 350 000 personer till dess.

Alliansen vill åstadkomma dessa jobb genom att fler företag växer och därigenom kan anställa denna arbetskraft.

Alliansen vill skapa nya jobb genom Investeringar i kunskap

Alliansen vill med sin jobbpolitik att sänkta trösklarna in på arbetsmarknaden.

 

 

 

 

 

Källa: Sverigedemokraternas Arbetsmarknadspolitik samt Alliansens budgetmotion 2015 – Ett starkare Sverige och Regeringens budgetpropositionen för 2015 – Ett Sverige som håller ihop