Vad tycker Sverigedemokraterna om skolan och vad anser SD allmänt om skolpolitik och skola inför nyvalet / extravalet 2015?

 

Sverigedemokraterna om skolan och skolfrågor

 

I Sverigedemokraternas skolpolitik ingår att höja lärarnas befogenheter och läraryrkets status.

Sverigedemokraterna säger om skolan att de vill göra ökade satsningar på kunskaper i svenska språket.

I Sverigedemokraternas skolpolitik ingår en handlingsplan för studiero i klassrummen samt ordning och reda i skolan.

Sverigedemokraterna säger om skolan att den bör återförstatligas och SD vill skärpa kraven på fri-skolor.

 

 

Jämför med vad de rödgröna presenterar i sin skolpolitik

 

Lärarkrisen i skolan ska bekämpas med åtgärder som syftar till att höja läraryrkets status och kompetensförsörjningen ska säkras.

De rödgröna har satt som målsättning att svensk skola ska återföras till internationell topp med sin skolpolitik

De rödgröna föreslår ett antal reformer i skolan för att skolresultaten, som försämrats, ska kunna vändas.

De rödgrönas skolpolitik innehåller också särskilda åtgärder i de tre lägsta årskurserna i skolan och i förskoleklasser, där de rödgröna har som mål, minskade klasser i skola och ökat stöd till de elever som behöver det som mest i skolan.

De rödgrönas vill även med skolan, att fördela en större del av resurserna i skolan efter elevernas behov för att kunna ge bra förutsättningar för alla elever som behöver det samt att se till att alla skolor ska vara bra skolor.

 

 

Jämför med vad Alliansen tycker om skolan

 

Alliansen vill med sin skolpolitik under 2015 satsa 4 miljarder kronor på skolan, för att mer kunskap i skolan ska bli möjligt.

Alliansen vill att det ska vara mer matematik i skolan än vad det är idag, framför allt i högstadiet,

Alliansen vill att skolan ska bli 10-årig när det kommer till grundskolan.

Alliansen vill även att från och med årskurs fyra (4) ska betyg ges i skolan.

 

 

 

Källa: Sverigedemokraterna – Partiet för en ordentlig skola samt Alliansens budgetmotion 2015 och Budgetpropositionen för 2015 – Ett Sverige som håller ihop