Ungdomsjobb. Vad vill Socialdemokraterna göra för att ordna jobb för unga och anordna ungdomsjobb.

 

Vad vill Socialdemokraterna göra för att ordna jobb för unga

 

Kollega – Din kompis i arbetslivet, ställde inför det ordinarie valet i september följande tre jobb frågor till Socialdemokraterna:

 

1. Vilka är de tre viktigaste åtgärderna som  Socialdemokraterna vill göra för att sänka ungdomsarbetslösheten och ordna jobb till unga?

 

Socialdemokraterna svarar:

Socialdemokraterna vill införa en 90-dagars garanti för unga. Den som är ung och utan jobb ska inom 90 dagar erbjudas ett riktigt jobb eller en utbildning som leder till jobb samt få stöd direkt för att detta ska åstadkommas.

 

 

 

2. Hur ska Socialdemokraterna övertyga arbetsgivare att nyttja de olika stödformer som idag erbjuds (lärlingstjänster, praktik, YA-jobb etc).

 

Socialdemokraterna svarar:

För att få unga som saknar gymnasiekompetens att avsluta sin gymnasieutbildning vill Socialdemokraterna vill införa utbildningskontrakt.

 

 

3. Vill Socialdemokraterna se sänkta ingångslöner för unga för att kunna skapa fler jobb bland unga?

 

Socialdemokraterna svarar:

Socialdemokraterna vill införa yrkesintroduktions jobb som ger unga nyanställda en möjlighet att kunna kombinera jobb med utbildning.

 

 

4. Vill Socialdemokraterna ha sänkta ingångslöner för unga?

 

Socialdemokraterna svarar:

Vi Socialdemokraterna anser att det är viktigt att konkurrera med kunskap och inte låga löner, så NEJ.

 

 

 

 

 

 

Källa: http://www.kollega.se/Svar-om-ungdomsarbetslosheten