Undrar du över vilket parti man ska rösta på i nyvalet / extravalet 2015 ?

 

Vid detta nyvalet gäller egentligen att lägga sin röst på ett block snarare än på ett parti.

Sverige har idag tre block med klart olika syn på hur Sveriges ska styras under den kommande mandatperioden och hur de vill satsa miljarderna skiljer sig en hel del mellan dem.

Men vilket block man ska rösta på i nyvalet är faktiskt enklare att besluta om än om det skulle gällt att rösta på ett parti inför ett vanligt val.

 

Inför detta nyval finns tre (3) färdiga budgetar i kronor och ören som gör det tydligt och enkelt att jämföra mellan de olika blocken.

Detta vill de olika blocken satsa på (utgiftsposter), i miljarder kronor per område.

Nyvalet - Ingående budget - Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Nyvalet - Ingående budget - Allmänna bidrag till kommuner
Nyvalet - Ingående budget - Ekonomisk trygghet för familjer och barn
Nyvalet - Ingående budget - Arbetsmarknad och arbetsliv
Nyvalet - Ingående budget - Hälsovård, sjukvård och social omsorg
Nyvalet - Ingående budget - Utbildning och universitetsforskning
Nyvalet - Ingående budget - Kommunikationer
Nyvalet - Ingående budget - Försvar och samhällets krisberedskap

Nyvalet - Ingående budget - Rättsväsendet
Nyvalet - Ingående budget - Avgifter till Europeiska unionen
Nyvalet - Ingående budget - Ekonomisk trygghet vid ålderdom
Extravalet - Ingående budget - Internationellt bistånd
Extra valet - Ingående budget - Studiestöd
Nyvalet - Ingående budget - Stadsskuldräntor m.m.
Nyvalet - Ingående budget - Migration
Nyval - Ingående budget - Integration och jämställdhet
Extra valet - Ingående budget - Areella näringar, Landsbyggd och livsmedel
Nyvalet - Ingående budget - Samhällsekonomi och finansförvaltning
Nyvalet - Ingående budget - Kultur, medier, trossamfund och fritid
Nyvalet - Ingående budget - Rikets styrelse
Extravalet - Ingående budget - Skatt, tull och exekution
Nyvalet - Ingående budget - Allmänn miljö- och naturvård
Nyvalet - Ingående budget - Näringsliv
Nyvalet - Ingående budget - Regional tillväxt

Nyvalet - Ingående budget - Energi

Nyvalet - Ingående budget - Internationell samverkan

Extravalet - Ingående budget - Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande & komsumentpolitik

 

Så frågan: Vilket parti man ska rösta på i nyvalet / extravalet 2015 ?
besvaras kanske enklare nu när denna tydliga jämförelse finns.