2014-12-27

Det blir inget extraval i mars. I sista stund kom regeringen och Alliansen överens.
Denna överenskommelse mellan de sex partierna är historisk. Senast som man såg ett liknande blocköverskridande samarbete var vid 90-talets budgetkris.

 

 

2014-12-03

Riksdagen sa JA till det förslag som Allianspartierna hade lagt kring utgiftsramarna och den ekonomiska politiken samt beräkning av statens inkomster för budgetåret 2015.

Detta innebar att riksdagen sa NEJ till det förslag regeringen hade lagt i budgetpropositionen.

 

 

Så nu går Sverige till nyval den 22 mars 2015

 

 

I nyvalet 2015 röstas det endast till riksdagen och inte till kommun- och landstingsfullmäktige

 

 

Läget med det stundande nyvalet är exceptionellt unikt och Sverige har fått “tre block” med olika syn på hur Sverige ska styras nästa år samt de nästkommande 3 åren men för oss väljare är detta nyvalet faktiskt mycket enklare än ett vanligt val.

Ett normalt val brukar vara fyllt med en massa vallöften som inte alltid uppfylls men denna gången har vi väljare tre olika budgetar (de som orsakade nyvalet) i tydliga kronor och ören att jämföra mellan och ta ställning till.

Givetvis så röstas det på samtliga partier i nyvalet men blockpolitiken är mer rådande idag än vad den varit tidigare.

 

 

De tre (3) olika budgetarnas utgiftsposter, i miljarder kronor, i en tydlig och enkel jämförelse, område för område:

 
Nyvalet - Ingående budget - Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Nyvalet - Ingående budget - Allmänna bidrag till kommuner
Nyvalet - Ingående budget - Ekonomisk trygghet för familjer och barn
Nyvalet - Ingående budget - Arbetsmarknad och arbetsliv
Nyvalet - Ingående budget - Hälsovård, sjukvård och social omsorg
Nyvalet - Ingående budget - Utbildning och universitetsforskning
Nyvalet - Ingående budget - Kommunikationer
Nyvalet - Ingående budget - Försvar och samhällets krisberedskap

Nyvalet - Ingående budget - Rättsväsendet
Nyvalet - Ingående budget - Avgifter till Europeiska unionen
Nyvalet - Ingående budget - Ekonomisk trygghet vid ålderdom
Extravalet - Ingående budget - Internationellt bistånd
Extra valet - Ingående budget - Studiestöd
Nyvalet - Ingående budget - Stadsskuldräntor m.m.
Nyvalet - Ingående budget - Migration
Nyval - Ingående budget - Integration och jämställdhet
Extra valet - Ingående budget - Areella näringar, Landsbyggd och livsmedel
Nyvalet - Ingående budget - Samhällsekonomi och finansförvaltning
Nyvalet - Ingående budget - Kultur, medier, trossamfund och fritid
Nyvalet - Ingående budget - Rikets styrelse
Extravalet - Ingående budget - Skatt, tull och exekution
Nyvalet - Ingående budget - Allmänn miljö- och naturvård
Nyvalet - Ingående budget - Näringsliv
Nyvalet - Ingående budget - Regional tillväxt

Nyvalet - Ingående budget - Energi

Nyvalet - Ingående budget - Internationell samverkan

Extravalet - Ingående budget - Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande & komsumentpolitik