Alliansen är beredda att före nyvalet den 22 mars göra upp om ­reglerna för budgetomröstning och regeringsbildning för att kunna göra minoritetsregerande möjligt och vill därför bjuda in statsministern till samtal.

 

I budgetomröstningen den 3 december så röstade Sverigedemokraterna först på sin egen budget i den första röstningsomgången för att sedan i den andra röstningsomgången, inte göra som praxis att lägga ner sina röster, utan röstade istället på Alliansens budgetförslag och därmed fällde regeringens budet.

 

Extravalet - Ingående budget - Studiestöd

 

Nu vill Alliansen att ramverket kring budgeten stärks och där utgångspunkten skulle vara att det budgetalternativ som har det starkaste stödet i riksdagen faktiskt också blir det som beslutas om.

 

Det parlamentariska läget är radikalt förändrat i Sverige och landet kommer med största sannolikhet att styras av minoritetsregeringar även under överskådlig framtid. Därför är Alliansen beredda att göra upp över blockgränsen, i god tid före nyvalet, om spelregler som ska göra det möjligt för minoritetsregeringar att fungera.

 

 

Källa: DN Debatt – Med nya regler kan vi göra minoritetsregerande möjligt