Alliansens budget, budgetförslag, budgetmotion per område

 

Alliansens budget / budgetförslag / budgetmotion 2015 säger i lättläst text detta för de viktigaste områdena.

 

Jobben

Alliansens budget har satt ett jobbmål att mer än fem (5) miljoner människor ska ha ett jobb vid år 2020 genom att sysselsättningen ska öka med 350 000 personer.

 

Företagande

För att skapa fler arbeten är små och medelstora företag prioriterade i Alliansens budget.

Alliansen vill införa åtgärder för att halvera den tid det tar att starta företag och de vill sänka kravet på aktiekapital.

Alliansen föreslår även ett stort paket kring företagande där reglerna ska bli enklare och bättre för entreprenörer.

 

Skolan

Alliansen vill gå vidare med en tioårig grundskola och att betyg ska ges redan från årskurs 4 samt att det ska vara mer matematik i högstadiet.

Alliansen satsar i sin budget 4,7 miljarder kronor under 2015 för mer kunskap i skolan.

 

Ekonomi

Alliansens budget föreslår en politik för hur Sverige kan nå en procents överskott år 2018.

Detta ska åstadkommas genom att bygga skyddsintervaller i ekonomin som säkrar möjligheten att skydda jobben och välfärden i nästa kris.

 

Integration

För att så många som möjligt av de utrikes födda lättare ska kunna komma in i arbetslivet så vill alliansen genomföra förbättringar av valideringsprocessen av tidigare studier för de utrikesfödda.

Alliansen vill i sin budget att även fortsätta bygga ut de kompletterande högskoleutbildningarna samtidigt som de vill förstärka arbetsförberedande etableringskurser vid Sveriges folkhögskolor.

 

Infrastruktur

Alliansen vill i sin budget göra stora satsningar på en ny stambana för höghastighetståg vilket medel avsätts för i deras budget och de vill satsa 10 000 laddstolpar för elbilar.

Dessutom vill Alliansen genomföra åtgärder för för att det ska vara mindre byråkrati vid byggande.
Alliansen menar att de med detta förslag bidrar till att de kommer att kunna byggas 300 00 bostäder fram till 2020.

 

 

Källa: Allianspartiernas ekonomisk-politiska talespersoner skriver om budget alternativet som presenterats i DN Debatt