Här finns frågor och svar kring det nyvalet / extra valet som stundar.

 

 

Hur går detta extravalet till?

 

Svar: Det fungerar på samma sätt som ett vanligt val men den största skillnaden är att detta extra valet genomförs på kortare tidsfrister än ett vanligt val för olika delar, som exempelvis:

 

– Partibeteckningarnas registreringar ska ske senast en vecka efter att det beslutats om extravalets valdag

– Förtidsröstningarna och budröstningarna inom landets gränser startar tio (10) dar före valdagen

– Röstning hos olika utlandsmyndigheter får starta tidigast tjugo dagar före den extra valet’s valdag.

 

Röstlängden kommer att fastställs trettio (30) dagar före valdagen, precis som vid ordinarie val.

 

 

Röstar man även till kommun- och landstingsfullmäktige vid detta extraval?

 

Svar: Nej, man röstar endast vid detta extra valet till riksdagen.

 

 

Hur röstar man i detta extra val?

 

Svar: Röstningen kommer att gå till på precis samma sätt som vid ett vanligt val. Ett röstkort skickas ut till väljarna som vanligt ungefär tre (3) veckor före extra valet’s valdag.

 

 

Vem har rätt att rösta vid detta extra val?

 

Svar: Den som är 18 år eller fyller år senast på valdagen och som är svensk medborgare och som någon gång varit folkbokförd i Sverige har rätt att rösta vid detta extra valet.
En röstlängd för detta extra valet tas fram 30 dagar före valdagen och vallängden innehåller de röstberättigade som uppfyller de villkor för rösträtt som är beslutade enligt lag.

 

 

Hur finansieras detta extra valet?

 

Svar: Vid detta extra val kommer Valmyndigheten att göra en hemställan till regeringen om anslagsmedel.

 

 

På Valmyndigheten hemsida kommer information om extra valet löpande att fyllas på.