Nyheter 24, har den 10 december listat 9 saker som skulle genomföras om Alliansen vinner valet, extravalet.

 

 

1. Om Alliansen vinner valet så vill de införa betyg från årskurs 4

25 miljarder vill Alliansen satsa på skolan inom de närmsta fyra åren. Alliansen vill bland annat införa betyg från årskurs fyra (4) och Alliansen vill även införa en tioårig grundskola om Alliansen vinner valet /extravalet.

 

 

2. Alliansen vill ha mer matematik och mer idrott i skolan

Alliansen anser att det ska vara fler matematiklektioner för högstadieelever och Alliansen vill att undervisningstiden för idrott och hälsa ska utökas med 100 timmar, något som ska införas om Alliansen vinner extravalet.

 

 

3. Alliansen vill behålla rutavdraget

Om Alliansen vinner extravalet så kommer nog rutavdraget att finnas kvar, dvs. om de får igenom sina framtida budgetar.

 

 

4. Alliansen vill ha halverad arbetaravgift för unga

Alliansen införde denna åtgärd redan år 2007 och som sen utvidgades år 2009 och som säkert kommer vara här för att stanna om om Alliansen vinner extra valet. Alliansen anser att det ska vara billigare att anställa unga.

 

 

5. Alliansen vill ge mer pengar till cancervård

Om Alliansen vinner extravalet så vill de satsa 500 miljoner kronor per år mellan år 2015 fram till år 2018, på cancervården. Dessa satsade miljoner ska gå till kortare väntetider och ökad kvalitet på cancervården.

 

 

6. Alliansen vill höja skatten på alkohol och tobak

Om Alliansen vinner extravalet räknar de med att en del av statens inkomster ska komma från höjda skatter på alkohol och tobak.

 

 

7. Alliansen vill ha bättre bredband

Om Alliansen vinner extravalet så vill satsa 3,25 miljarder kronor för att landsbyggden ska kunna få snabbt bredband. Satsningen ska pågå fram till år 2020.

 

 

8. Alliansen vill höja straffen

Om Alliansen vinner extravalet så vill de höja minimistraffen för ett antal brott (t.ex. vill de skärpa straffen för dråp, grov misshandel och grovt rån) och på så sätt göra att de allvarligaste brotten ska straffas hårdare.

 

 

9. Alliansen vill bevara Bromma flygplats

Alliansen vill inte lägga ned Bromma flygplats, till skillnad från regeringen. Om Alliansen vinner extravalet så vill de inte bara bevara flygplatsen, utan vill också utveckla den.

 

 

 

 

Källa: http://nyheter24.se/maktkamp24/784644-alliansen-politik-regeringskris-extraval-nyval