Partiernas viktigaste frågor för enligt partiernas väljare.

 

Enligt Aftonbladets undersökning, Sverige tycker, är detta de viktigaste valfrågorna för partiernas väljare enligt en undersökning utförd under perioden 5-9 december 2014 där ca 1300 personer tillfrågades i en webbundersökning

 

 

Vänsterpartiets viktigaste frågor för deras väljare:

Sysselsättning och jobb.

Vinster i välfärden.

Sjukvård.

 

Socialdemokraternas viktigaste frågor för deras väljare:

Sysselsättning och jobb.

Utbildning och skola.

Sjukvård.

 

Miljöpartiets viktigaste frågor för deras väljare:

Miljö.

Utbildning och skola.

Antirasism.

 

Kristdemokraternas viktigaste frågor för deras väljare:

Den svenska ekonomin.

Sysselsättning och jobb.

Utbildning och skola.

 

Centerpartiets viktigaste frågor för deras väljare:

Den svenska ekonomin.

Sysselsättning och jobb.

Utbildning och skola.

 

Folkpartiets viktigaste frågor för deras väljare:

Den svenska ekonomin.

Utbildning och skola.

Sysselsättning och jobb.

 

Moderaternas viktigaste frågor enligt för väljare:

Den svenska ekonomin.

Sysselsättning och jobb.

Utbildning och skola.

 

Sverigedemokraternas viktigaste frågor för deras väljare:

Flyktingar och invandring.

Lag och ordning.

Den svenska ekonomin.

 

 

Källa: Aftonbladet – Sverige tycker – Partiernas vktigaste frågorna för partiernas väljare