På grund av situationen i Mellanöstern och i Afrika så ökar mängden flyktingar som söker sig till Sverige kraftigt.

Både det rödgröna blocket och Alliansen välkomnar flyktingarna med ”öppna hjärtan” medan Sverigedemokraterna tycker att Sverige som har Europas generösaste flyktingpolitik (enligt SD ) anser att invandringen till landet avsevärt måste begränsas och att Sverige bör hjälpa flyktingarna på plats istället.

 

Sverige ligger dock inte i topp i Europa vad gäller flyktingmottaganden i förhållande till folkmängden utan kommer bara på 6:e plats.

 

Vad tycker partierna om invandring och flyktingar - Beviljade uppehållstillstånd

Beviljade uppehållstillstånd (längre än tre månader) i förhållande till folkmängden under 2013 (Källa:EU’s Eurostat)

 

 

Vad tycker partierna om invandring, flyktingar och migration

 

Dagens nyheter sammanställde inför det ordinarie valet i september vad de olika partierna tyckte i de viktigaste sakfrågorna och publicerade sammanställningen den 14 september 2014 och detta tyckte de olika partierna om invandring och flyktingar:

 

 

Vad tycker Socialdemokraterna om invandring och flyktingar?

 

– S tycker att, för att Sverige ska kunna ta emot flyktingar så ska alla kommuner ha beredskap för det.

– S tycker att personer som vistas i här utan tillstånd ska kunna få akut sjukvård och för barn gäller det all typ av vård.

– S tycker att Sverige ska ha mer EU-samarbete med FN när det gäller kvotflyktingar.

– För att ge personer som flyr en möjlighet att få skydd, så vill S ha en generös och reglerad asyllagstiftning.

 

 

Vad tycker Miljöpartiet om invandring och flyktingar?

 

– MP vill att Sverige ger skydd till alla som behöver det och att antalet ska bero på situationen i omvärlden.

– Så att fler ska kunna få asyl vill MP ändra lagstiftningen och de anser även att asylvisum bör införas på EU-nivå.

– MP vill att vård efter behov på lika villkor ska gälla även för papperslösa.

– MP anser att vid behov ska kommuner kunna tvingas att ta emot flyktingar.

 

 

Vad tycker Vänsterpartiet om invandring och flyktingar?

 

– VP tycker att papperslösa och asylsökande ska ges, på samma villkor som alla andra, rätt till full sjukvård

– VP tycker att Sverige ska ta emot alla flyktingar och asylsökanden som behöver det.

– VP tycker att möjligheterna att få asyl ska stärkas avservärt och bland annat för hbtq-personer och kvinnor.

– VP tycker att flyktingar bör kunna få söka asylvisum på svenska beskickningar.

 

 

Vad tycker Moderaterna om invandring och flyktingar?

Moderaterna gick till val på Alliansens gemensamma politik för invandring och flyktingar:

 

– M tycker att barn som är papperslösa har rätt till vård på samma sätt som övriga.

– M tycker att Sverige ska ge skydd till alla som behöver det och vill att övriga länder i EU även ska ta ett större ansvar.

– M tycker att kommuner inte ska kunna tvingas till att ta emot flyktingar men de bör bidra till mottagandet.

– M och Alliansen har gett papperslösa samma rätt till hälso- och sjukvård och tandvård som asylsökande.

 

 

Vad tycker Centerpartiet om invandring och flyktingar?

Förutom Alliansens gemensamma politik för invandring och flyktingar så tycker centern detta:

– Centern tycker att Sverige bör öppna dörren för fler flyktingar att komma till Sverige.

– Centern vill pröva möjligheten för flyktingar att utomlands kunna söka asyl vid svenska ambassader.

 

 

Vad tycker Kristdemokraterna om invandring och flyktingar?

Förutom Alliansens gemensamma politik för invandring och flyktingar så tycker KD detta:

 

– Att för asylsökanden ska ett system med nödvisum till utredas.

 

 

Vad tycker Folkpartiet om invandring och flyktingar?

Förutom Alliansens gemensamma politik för invandring och flyktingar så tycker Folkpartiet detta:

– Att ett system med EU-asylvisum som ger flyktingar ökade lagliga vägar till Europa.

 

 

 

Så här lite vill SD satsa på migration (invandring) i sin budget för 2015 jämfört med de rödgröna och Alliansen, i miljarder kronor:

Vad tycker partierna om flyktingar och invandring - Ingående budget - Migration

 

 

 

 

Källa: DN – Valet 2014 – Så tycker partierna i de olika sakfrågorna samt Alliansens budgetmotion 2015 och Budgetpropositionen för 2015 – Ett Sverige som håller ihop