Vad tycker partierna om vården och vilken politik har partierna för vård och omsorg inför extravalet?

 

Den borgerliga alliansen menar att låga skatter ger mer tillväxt som genererar resurser till välfärden, inklusive vård och omsorg.

De rödgröna anser att det krävs större satsningar inom sjukvården som måste betalas med skattehöjningar.

Privatiseringar av vården är också en het stridsfråga mellan det två blocken.

 

I nyvalet / extravalet har väljarna möjlighet att avgöra vilken ideologi de tror är bäst för Sverige men då det nu finns två färdiga budgetar att jämföra mellan så blir det tydligare hur mycket de två blocken vill satsa på vård och omsorg.

 

 

Så här mycket vill Alliansen satsa på hälsovård, sjukvård och social omsorg i sin budget för 2015 jämfört med de rödgröna, i miljarder kronor:

 

Vad tycker partierna om vården, sjukvården - Budget alliansen vs regeringen - Hälsovård, sjukvård och social omsorg

 

Dagens nyheter sammanställde inför det ordinarie valet i september vad de olika partierna tyckte i de viktigaste sakfrågorna och publicerade sammanställningen den 14 september 2014 och detta tyckte de olika partierna om vård och omsorg:

 

 

Vad tycker Moderaterna om vården och omsorgen?

Moderaterna gick till val på alliansens gemensamma förslag för vården och omsorgen:

– Alliansen vill ha fler utbildningsplatser för specialistsjuksköterskor.

– För demensvården vill Alliansen införa en nationell plan.

– Alliansen vill att för alla som fyllt 85 ska rätt till trygghetsboende finnas.

– Alliansen vill att i äldreomsorgen ska krav på valfrihet finnas.

– Alliansen vill att viss avancerad sjukvård ska samlas till ett fåtal sjukhus.

– Alliansen vill att cancervården ska ha kortare köer.

 

 

Vad tycker Kristdemokraterna om vården och omsorgen?


För Kristdemokraterna gäller alliansens gemensamma förslag för vården och omsorgen plus följande fråga: 

– KD vill att staten tar över all sjukhusvård då Landstingen klarar inte dagens avancerade vård.

 

 

Vad tycker Folkpartiet om vården och omsorgen?


Alliansens gemensamma förslag för vården och omsorgen plus följande fråga: 

– Folkpartiet vill införa karriärtjänster med extra hög lön för specialistsjuksköterskor.

 

Vad tycker Centerpartiet om vården och omsorgen?

Alliansens gemensamma förslag för vården och omsorgen plus följande fråga:

– Centerpartiet vill särskilt att det ska vara god tillgång till sjukvård och omsorg i hela landet.

 

 

Vad tycker Socialdemokraterna om vård och omsorg?

 

– Privatisering av äldreomsorgen ska inte kunna påtvingas kommuner.

– Kommunerna ska få säga nej till nya privata aktörer inom vården och dessa aktörer ska inte få ha lägre bemanning än kommunala aktörer.

– Socialdemokraterna vill införa en vårdgaranti för cancersjuka.

– Socialdemokraterna vill att fler sjuksköterskor utbildas.

– För att det ska vara möjligt att anställa fler i vården och omsorgen så vill Socialdemokraterna ha höjda statsbidrag till kommunerna.

 

 

Vad tycker Miljöpartiet om vården och omsorgen?

 

– MP vill anställa mer personal i äldreomsorgen.

– MP vill införa en vårdgaranti inom missbruksvården.

– På vårdcentraler, förlossningsvården och psykiatrin ska kvalitén höjas.

– MP vill värna om folkhälsan genom förbud mot transfetter och de kräver mindre luftföroreningar för att folkhälsan ska förbättras.

– Det ska finnas bättre möjligheter till specialistutbildning för sjuksköterskor.

 

 

Vad tycker Vänsterpartiet om vården och omsorgen?

 

– Speciellt i utsatta områden vill VP ha bättre vårdcentraler.

– VP vill att kommuner och landsting ska ges mer resurser genom höjda statsbidrag.

– VP vill införa förbud mot vinstutdelning i bolag inom vård och omsorg.

– VP vill att större valfrihet ska införas inom offentlig äldreomsorg.

– VP vill att fler vårdplatser och mer bemanning införs inom både sjukvård och äldreomsorg.

 

Vad tycker Sverigedemokraterna om vård och omsorg?

 

– SD vill att för papperslösa invandrare ska inskränkningar av vården införas.

– SD vill att för alla över 85 år ska patientavgiften avskaffas.

– SD vill att det ska serveras bättre mat i äldreomsorgen.

– SD vill ge ökat stöd till att bygga nya äldreboenden.

– SD vill ha mer personal i vården och fler patientplatser inom vården och omsorgen.

– SD vill att det ska finnas ökade möjligheter till avlastning för anhörigvårdare.

 

 

 

 

 

 

Källa: http://www.dn.se/valet-2014