I svenska skolor är de sjunkande kunskapsresultaten för svenska elever ett stort problem och har gjort skolan till en viktig valfråga.

Likaså frågan om friskolans vinsters, vara eller icke vara.

Enligt väljarna är det viktigt vad partierna tycker om skolan och skolfrågor och partierna har på många sätt närmat sig varandra men fortfarande finns skillnader.

 

Vad tycker partierna om skolan och skolfrågor?

 

Vad tycker partierna om skolan och skolfrågor

 

Dagens nyheter sammanställde inför det ordinarie valet i september vad de olika partierna tyckte i de viktigaste sakfrågorna och publicerade sammanställningen den 14 september 2014 och detta tyckte de olika partierna om skolan och skolfrågor:

 

Vad tycker Socialdemokraterna om skolan?

– S tycker att skolan fortsätta vara kommunal och att en obligatorisk förskoleklass ska införas.

– Skärpta regler i skolan ska minska vinstutrymmet för friskolorna.

– Fler ska anställas i skolan så att klasserna blir mindre i framförallt lågstadiet.

– S tycker att i skolan ska högre lärarlöner ska införas.

– S tycket att betyg i skolan ska fortsätta ges från årskurs 6.

– S vill att alla program på gymnasiet ska ge högskolebehörighet.

 

Vad tycker Miljöpartiet om skolan?

– MP vill att vinsterna i friskolorna ska återinvesteras.

– MP vill att en ett ökat ansvar för skolan ska tas av staten för kvaliteten i skolan.

– MP vill att alla gymnasieutbildningar ska ge högskolebehörighet.

– Lärarna ska få högre lön, fler lärare ska anställas i skolan och pappersarbetet ska minska för lärarna.

– MP vill att stöd till svaga elever ska sättas in tidigare.

– MP säger Nej till att införa tidigare betyg skolan.

 

Vad tycker Vänsterpartiet om skolan?

– Staten ska bli huvudansvarig för skolan istället för kommunerna.

– VP vill att det ska förbjudas att ta ut vinst ur friskolebolagen.

– VP vill att 6 000 nya lärare ska anställas i grundskolan.

– VP säger Nej till tidigare betyg i skolan och vill att det ska vara minskade barngrupper i förskolan och i fritidshemmen.

– VP vill att alla gymnasieprogram ska ge högskolebehörighet.

 

Vad tycker Sverigedemokraterna om skolan?

– Särskilda satsningar på svenska ska göras i skolan och det svenska kulturarvet ska undervisas i skolan.

– Ansvaret för skolan ska flyttas från kommunerna till staten.

– Betyg i skolan ska införas redan från årskurs 4.

– Stimulansbidrag ska utdelas till kommuner som förbättrar skolmaten och rustar upp förfallna skolor.

– Fler kuratorer och skolsköterskor ska tillföras skolan.

 

Vad tycker moderaterna om skolan?

Moderaterna gick till val på alliansens gemensamma förslag:

– Betyg ska ge redan från årskurs 4.

– Tioårig grundskola ska införas med start vid sex års ålder.

– Högre lön för lärarna och fler karriärtjänster ska göra läraryrket mer attraktivt.

– Fler lärare behövs och på skolor i utsatta områden ska extra höga löner ges.

– Särskilda satsningar ska göras på läsning och matematik.

 

Vad tycker Kristdemokraterna om skolan?

Kristdemokraterna gick till val på alliansens gemensamma förslag men hade ytterligare en skolfråga:

– KD vill införa en “klassikerlista” på verk som alla elever bör ha tagit del av.

 

Vad tycker Folkpartiet om skolan?

Förutom alliansens gemensamma förslag vill folkpartiet:

– Att ansvaret för skolan ska överföras från kommunerna till staten.

 

Vad tycker Centerpartiet om skolan?

Centerpartiet hade inga andra ytterligare skolfrågor än de som ingick i alliansens gemensamma förslag.

 

 

Så här mycket vill Alliansen satsa på utbildning och universitetsforskning i sin budget för 2015 jämfört med de rödgröna, i miljarder kronor:

 

Vad tycker partierna om skolan - Så här mycket vill Alliansen satsa på utbildning och universitetsforskning i sin budget för 2015

 

 

 

 

Källa: DN – Valet 2014 – Så tycker partierna i de olika sakfrågorna samt Alliansens budgetmotion 2015 och Budgetpropositionen för 2015 – Ett Sverige som håller ihop