Vad vill Folkpartiet göra? Vad vill Folkpartiet förbättra ? Vad vill Folkpartiet satsa på om de vinner valet?

Här får du svar på de frågorna på ett tydligt och lättläst sätt.

 

 

Vad vill Folkpartiet göra i framtiden för skolan

 

Folkpartiet vill göra så att skolan ska bli ännu bättre. Folkpartiet vill förändra så att grundskolan blir 10 år och folkpartiet vill förändra så att elever ska få det stöd de behöver tidigare.

 

Folkpartiet vill förbättra så att ännu fler ska vilja jobba som lärare.

 

Folkpartiet vill göra så att staten tar över det mesta ansvaret för skolorna.

 

 

Vad vill Folkpartiet göra i framtiden för jobben

 

Folkpartiet vill förbättra så att det skapas ännu fler jobb genom att små företag ska få det lättare att växa.

 

Folkpartiet vill förbättra så att det också ska bli lättare för alla som vill att kunna få ett jobb.

 

Folkpartiet vill förändra lagen om anställningsskydd, så att när ett företag behöver säga upp anställda så ska det vara de anställdas kompetens som räknas, inte hur länge de har varit anställda på företaget.

 

Folkpartiet vill göra så att försäkringarna för arbetslöshet ska vara statliga och ska gälla för samtliga som arbetar.

 

 

Övriga saker som Folkpartiet göra i framtiden

 

Folkpartiet är för EU, den Europeiska unionen. Folkpartiet vill göra så att Sverige ska samarbeta mer med EU när det gäller frågor som handel, demokrati, miljön och brott.

Men Folkpartiet vill förändra så att EU använder mer pengar till att bekämpa brott och ger mindre pengar till jordbruk

 

Folkpartiet vill förändra även föräldraförsäkringen. Av försäkringens dagar vill Folkpartiet att båda föräldrarna ska ha tre månader var som inte ska kunna bytas bort till den andra föräldern.

 

Folkpartiet vill förbättra jämställdheten mellan män och kvinnor.

 

Folkpartiet vill förändra så att våld mot kvinnor måste stoppas och då gäller det särskilt hedersvåld.

 

Folkpartiet vill förändra så att det blir mer jämställda löner mellan kvinnor och män.

 

Folkpartiet vill göra så att yrken med många kvinnliga anställda, som sjuksköterskor och lärare ska kunna få högre löner.

 

Folkpartiet vill göra så att invandrare ska kunna få komma till Sverige, men Sverige måste bli betydligt bättre på att ta emot dem!
Folkpartiet vill förändra så att de som flyttar till Sverige verkligen lär sig det svenska språket och får arbete.

 

 

Så här mycket vill Alliansen satsa på Integration och jämställdhet, i sin budget för 2015 jämfört med de rödgröna, i miljarder kronor:

 

Vad vill folkpartiet göra - Budget alliansen vs regeringen - Integration och jämställdhet

 

 

 

Källa: Folkpartiet – Lättläst samt Regeringens budget och Alliansens budget