Vad vill Miljöpartiet göra? Vad vill Miljöpartiet förbättra ? Vad vill Miljöpartiet förändra om de vinner extravalet?

Här får du svar på de frågorna på ett tydligt och lättläst sätt.

 

 

Vad vill Miljöpartiet göra för miljö och klimat?

 

Människor i hela världen förstör miljön till den grad att klimatet ändras, vilket är ett mycket stort problem. Miljöpartiet vill göra så att Sverige ska sätta hårdare gränser för miljöfarliga utsläpp.

 

Miljöpartiet vill förändra så att Sverige ska bestämma sig om nya gränser för utsläppsnivåer senast i december 2015.

 

Miljöpartiet vill förändra så att Sverige jobbar aktivt för att få andra länder att också införa hårdare gränser för utsläpp.

 

Miljöpartiet vill göra så att det ska vara billigt och enkelt att leva miljövänligt.

 

Miljöpartiet vill förändra vårt sätt att resa där det ska vara billigare att åka tåg än att flyga och att åka tåg ska vara snabbare än att köra bil.

 

 

Vad vill Miljöpartiet göra för jobben?

 

Miljöpartiet vill förbättra för de stora antalet som fortfarande är arbetslösa och miljöpartiet vill förbättra för de som livet har blivit sämre för p.g.a arbetslöshet eller sjukdom.

 

Miljöpartiet vill förbättra så att fler människor kan få jobb, som de anser att den förra regeringen misslyckats med.

 

Miljöpartiet vill förändra så att fler människor ska kunna arbeta med ekoturism och återvinning.

 

För att skapa flera nya jobb vill Miljöpartiet göra satsningar på mer och bättre tågtrafik och busstrafik.

 

Miljöpartiet vill göra så att det byggs nya bostadshus och vill göra förorterna bättre att leva i.

 

 

 

Vad vill Miljöpartiet göra för skolorna?

 

Miljöpartiet vill förbättra så att det inte finns några dåliga och bra skolor. Miljöpartiet vill att alla skolor ska vara bra.

 

Miljöpartiet vill förbättra så att alla elever ska få må bra och kunna känna sig trygga i skolan.

 

Miljöpartiet vill förändra så att det viktigaste för en skola, inte ska vara att tjäna pengar.

 

Miljöpartiet vill förändra så att lärarna ska få slippa mycket av det onödiga jobb som idag görs när de ska förstå nya regler från regeringen. Miljöpartiet vill göra så att lärarna ska få tid att jobba med att undervisa och de ska kunna ha tid för eleverna.

 

Miljöpartiet vill förändra så att lärarna ska kunna få trivas med sina jobb och öka yrkets attraktivitet så att fler ska vilja bli lärare.

 

Miljöpartiet vill förändra så att fler personer ska kunna arbeta i Sveriges skolor.

 

Miljöpartiet vill göra så att det ska mer kultur i skolan och Miljöpartiet vill förändra så att det ska vara lättare att få hjälp från elevhälsan.

 

 

 

Så här mycket vill regeringen/de rödgröna satsa på utbildning och universitetsforskning i sin budget för 2015 jämfört med Alliansen, i miljarder kronor:

 

Vad vill Miljöpartiet göra - Budget alliansen vs regeringen - Utbildning och universitetsforskning

 

 

 

 

 

Källa: Miljöpartiet – Lättlässamt Regeringens budget och Alliansens budget