Vad vill moderaterna lägga pengar på? Vad vill moderaterna göra ? Vad vill moderaterna förändra?
Här får du svar på de frågorna på ett tydligt och lättläst sätt

 

Moderaternas viktigaste fråga är fler jobb och jobben är vad moderaterna vill lägga pengar på samt arbetsmarknadspolitiken är vad moderaterna vill förändra.

 

Moderaterna vill göra mycket för jobben som inte bara bygger Sveriges gemensamma trygghet, utan jobben bygger också var och en av oss som individer.

 

Vårt självbestämmande, vår frihet och vår självkänsla som individer är viktiga så därför viker moderaterna inte från arbetslinjen.

 

Vad vill Moderaterna, göra, förändra, lägga pengar på. Svar jobben

 

Moderaterna vill göra mycket för jobben då alla individer behövs i bygget av ett bättre Sverige.

 

 

Så här mycket vill Alliansen lägga pengar på jobben i sin budget för 2015 jämfört med regeringen/de rödgröna, i miljarder kronor:

 

Så här mycket vill moderaterna lägga pengar på jobben i sin budget

 

Jämför med vad regeringen/de rödgröna vill göra för jobben enligt deras budget

 

Regeringen vill att ett tydligt sysselsättningsmål ska styra politiken.

 

Ett mål som regeringen sätter upp i sin budget är att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i Europeiska unionen år 2020.

 

Regeringen påtalar i sin budget att, för att minska arbetslösheten och stärka sysselsättningen, så vill de lägga pengar på utbildningar, lägga pengar på en aktiv näringspolitik samt lägga pengar på arbetsmarknaden.

 

Regeringen säger att de pengar som läggs inom arbetsmarknadspolitiken ska riktas in särskilt mot unga arbetslösa och långtidsarbetslösa.

 

Regeringens budget vill lägga pengar på ökade offentliga investeringar i infrastruktur och regeringen fokuserar på minskad klimatpåverkan vilket innebär att nya gröna jobb kan skapas.

 

 

 

 

 

Källa: Nya Moderaternas – Vår politik på http://www.moderat.se/politik samt Regeringens budget och Alliansens budget