Vad vill Socialdemokraterna göra? Vad vill Socialdemokraterna förbättra ? Vad vill sossarna förändra om de vinner valet?

Här får du svar på de frågorna på ett tydligt och lättläst sätt.

 

Socialdemokrater förbättra till ett samhälle som bygger på samarbete och solidaritet.

 

Socialdemokraterna vill förbättra för att skapa fler jobb, en bättre skola och bättre välfärd.

 

Socialdemokraterna vill förbättra till ett samhälle där vi ställer krav på varandra och där vi hjälps åt samt Socialdemokrater vill förbättra till ett samhälle där alla får bra möjligheter i livet.

 

Sverige är ett bra land, men det har blivit sämre de senaste åren så Socialdemokraterna vill förändra mycket av det som den förra regeringen, ledda av Moderaterna, gjorde med sänkta skatter och privatiseringar av stora delar av vården i spetsen.

 

Sverige har utvecklats åt fel håll. Skattesänkningar har fått gå före resurser till en bättre skola, fler jobb och en tryggare välfärd och detta är fel då resultatet inte har blivit bra, så Socialdemokraterna vill förändra framöver till det bättre för Sverige.

 

Sverige har fått högre arbetslöshet och alla människor får inte samma chans i livet samt elever har idag svårare att klara skolan, så Socialdemokraterna vill göra en hel del för att åtgärda den situation som uppkommit under den förra regeringen.

 

Socialdemokraterna vill göra Sverige bättre.

 

Socialdemokraterna vill förbättra arbetsmarknadspolitiken i Sverige då de tycker att den allra viktigaste frågan är jobben.

 

Sedan kommer skola och välfärd som Socialdemokraterna vill förbättra.

 

Socialdemokraterna vill göra mycket kring dessa prioriterade frågorna som är mycket viktigare än att sänka skatterna.

 

 

Så här mycket vill regeringen/de rödgröna satsa på Arbetsmarknad och arbetsliv i sin budget för 2015 jämfört med Alliansen, i miljarder kronor:

Vad vill Socialdemokraterna göra - Budget alliansen vs regeringen - Arbetsmarknad och arbetsliv

 

 

 

 

Källa: Socialdemokraterna Lättläst samt Regeringens budget och Alliansens budget