Vad vill Sverigedemokraterna göra? Vad vill Sverigedemokraterna förbättra ? Vad vill Sverigedemokraterna förändra om de vinner extravalet?

Här får du svar på de frågorna på ett tydligt och lättläst sätt.

 

 

Vad vill Sverigedemokraterna göra inom deras tre våra profilfrågor.

 

 

Sverigedemokraterna vill förbättra inom äldrevården

 

Sverigedemokraterna vill göra så att straffbeskattningen av pensioner tas bort då de anser att pensionärerna är vår tids kanske mest eftersatta grupp.

 

Sverigedemokraterna vill förändra för pensionärerna och satsa stora resurser för att pensionärerna ska få en värdig och högkvalitativ äldrevård.

 

 

Sverigedemokraterna vill förändra hur vi hanterar brottslingar

 

Sverigedemokraterna vill göra så att Sverige tar krafttag mot kriminaliteten, ingriper mot fler brott och ser till att låsa in brottslingarna.

 

Brottsligheten ökar i Sverige. Många känner sig otrygga efter mörkrets inbrott, inte minst kvinnor känner sig otrygga på gator och torg. Sverigedemokraterna vill göra krafttag mot brottsligheten.

 

 

Sverigedemokraterna vill förändra invandringspolitiken

 

Sverigedemokraterna vill förändra kring de oerhörda ekonomiska kostnader och sociala problem som uppstått till följd av massinvandringen.

 

Sverigedemokraterna vill göra stora förändringar därför att kostnaderna blivit så höga att Sverige idag tvingas välja mellan invandring och välfärd.

 

 

 

Så här lite vill Sverigedemokraterna satsa på migration (invandring) i sin budget för 2015 jämfört med de rödgröna och Alliansen, i miljarder kronor:

 

Vad vill Sverigedemokraterna göra - Ingående budget - Migration

 

 

 

Källa: Sverigedemokraterna – Vår Politik och deras budget samt Regeringens budget och Alliansens budget