Vad vill Kristdemokraterna göra? Vad vill Kristdemokraterna förbättra ? Vad vill KD förändra om de vinner valet?

Här får du svar på de frågorna på ett tydligt och lättläst sätt.

 

 

Kristdemokraterna vill göra så att människor tar ansvar för varandra och för sig själva.

 

Kristdemokraterna vill förbättra detta så att det inte bara är staten som ska ta ansvar.

 

Kristdemokraterna vill förändra så att livet ska vara så bra som möjligt för ungdomar, barn och familjer.

 

Kristdemokraterna vill göra så att alla barn ska kunna växa upp i trygga familjer.

 

Kristdemokraterna vill förändra så att alla får en bra vård och omsorg och KD vill göra så att det blir många företag.

 

 

Kristdemokraterna vill göra så att deras politik baseras på värderingar som grund.

 

KD vill förändra Sveriges värderingar då de tycker att många andra partier har glömt bort viktiga värderingarna.

 

KD vill förbättra så att en tydlig värdering är just att familjer är viktiga.

 

KD vill förändra värderingarna så att varje människa framstår som unik och värdefull.

 

Man måste inte tro på Gud för att stödja Kristdemokraterna då KD inte är ett kristet parti.

 

Kristdemokraterna heter så för att deras värderingar kommer från kristendomen.

 

 

Så här mycket vill Alliansen satsa på ekonomisk trygghet för familjer och barn, i sin budget för 2015 jämfört med de rödgröna, i miljarder kronor:

 

Vad vill Kristdemokraterna göra - Budget alliansen vs regeringen - Ekonomisk trygghet för familjer och barn

 

 

 

 

Källa: Kristdemokraterna – Lättläst på svenska samt Regeringens budget och Alliansens budget