Vad vill Vänsterpartiet göra? Vad vill Vänsterpartiet förbättra ? Vad vill Vänsterpartiet förändra om de vinner extravalet?

Här får du svar på de frågorna på ett tydligt och lättläst sätt.

 

 

Vänsterpartiet vill förbättra inom deras viktigaste frågor, jobb, välfärd och jämställdhet.

 

Vänsterpartiet vill göra så att människor ska vilja och kunna hjälpa varandra och ta ansvar, helt enkelt vara solidariska.

 

I Sverige har det under de senaste 30 åren blivit sämre då giriga företag har fått styra mer och mer. I Sverige kämpade under 1900-talet arbetarrörelsen och kvinnorörelsen så att vi fick välfärd och ett mer jämlikt samhälle.

 

Vänsterpartiet vill förbättra i Sverige som idag har fått hög arbetslöshet, sämre välfärd och ett mindre jämlikt samhälle samt stor brist på bostäder.

 

Vänsterpartiet vill förbättra för rättvisa, jämställdhet och mot miljöförstöring.

 

Vänsterpartiet vill vara med i en ny regering tillsammans med Miljöpartiet och Socialdemokraterna.

 

Vänsterpartiet är viktigt för Sverige. Om du röstar på VP så bidrar du till en rättvis regering.

 

VP har redan visat att de kan göra stora förbättringar i många kommuner i landet som t.ex. en höjning av kvinnors löner i Malmö och införandet av gratis kollektivtrafik i Kiruna.

 

 

 

Så här mycket vill de rödgröna satsa på integration och jämställdhet i sin budget för 2015 jämfört med Alliansen, i miljarder kronor:

 

Vad vill Vänsterpartiet göra - Budget alliansen vs regeringen - Integration och jämställdhet

 

 

 

Källa: Vänsterpartiet – Lättläst svenska samt Regeringens budget och Alliansens budget